Viktig info til aksjonærer om årsoppgaven 2010

Oslo, 25.1.2011

Til aksjonærer i Kolibri Kapital

Vi er blitt gjort oppmerksom på at våre aksjonærer har fått tilsendt årsoppgave fra Verdipapirsentralen (VPS) med feil antall aksjer og dermed feil totalverdi for aksjene i Kolibri Kapital.

Årsoppgaven viser derfor et altfor lavt beløp på totalverdien av aksjene i forhold til realiteten. Antall aksjer angitt i oppgaven skal derfor ganges med 10, og totalverdien blir da 10 ganger høyere enn angitt i oppgaven.

De som tidligere hadde 10 aksjer, pålydende 1000 kr, har i dag 100 aksjer, pålydende 70 kroner.
Likningsverdien for hver aksje er nå 75,82 kroner.

Det er viktig at dette rettes i henhold til beskrivelsen over ved innsending av selvangivelsen for 2010.

Vi beklager at dette ikke ble rettet før utsendelse av årsoppgaven, og for bryderiet dette eventuelt skaper for våre aksjonærer. Ved spørsmål, kontaktpost@kolibrikapital.no eller ring på 41564194.
Vi ønsker å få bedre og raskere kommunikasjon med våre aksjonærer i fremtiden gjennom e-post. Vi håper at flest mulig vil sende sin e-postadresse tilpost@kolibrikapital.no, slik at vi kan nå dere lettere. Vi vil kun bruke adressene til å sende ut viktig info.