UNDPs Human Development Report 2014

human development report 2014

UNDP, FNs utviklingsprogram lanserte i forrige uke Human Development Report for 2014. I denne rapporten kommer det frem at 2,2 milliarder mennesker lever under, eller nær fattigdomsgrensen. 

Årets Human Development Report omhandler lands sårbarhet og motstandsdyktighet. Vedvarende sårbarhet kan skape hinder for menneskelig utvikling. Kjernebudskapet er at med mindre man reduserer sårbarheten på en systematisk måte, vil ikke utviklingen være rettferdig eller bærekraftig.

Les mer om Human Development Report 2014.