UN CLIMATE SUMMIT 2014

cs2014
Foto:  John Gillespie

I går var det UN Climate Summit 2014. Konferansen ble holdt på FNs hovedkvarter i New York. Det var flere temaer oppe for diskusjon, deriblant “klima, helse og jobber”.   

Ved å jobbe for å bedre klima, kan man øke livskvaliteten i byer og deriblant åpne opp for nye ansettelsemuligheter i “grønne” arbeidsplasser. Vellykkede klimaendringer kan gi blant annet bedret luft og vannkvalitet, sikrere bygninger, arbeidsplasser og skoler.

Det er nødvendig med miljøtiltak nå, mens vi fortsatt har tid til å planlegge og skape vår framtid.

Her kan du se utdrag fra konferansen.