Tilpasset design kan bidra til at “mobilpenger” blir mer integrert

Det jobbes med å utvikle enklere og tryggere finansielle løsninger for mennesker i utviklingsland. Vi har tidligere skrevet om en løsning som går ut på en banktjeneste via mobiltelefonen. En løsning som kan gjøre ting enklere, men hvordan kan man få en slik tjenesten i bruk?

CGAP har eksperimentert med syv Human-centerd design (HCD) prosjekter i åtte land. Under eksperimentene lærte de en ting; penger via mobiltelefon som en finansiell løsning for de fattige, har noen utfordringer. Dette er noe tilpasset design kan hjelpe til å endre.

Ved hjelp av prosjektene har de kunnet jobbe med å øke styrkene ved denne tjenesten. En av utfordringene er å integrere bruken av “mobilpenger” blant de fattige. Igjennom prosjektene har de fått innsikt hos flere mennesker og resultatene fra eksperimentet kan lede utviklingen i riktig retning.

Les mer på CGAP.com