KOLIBRI KAPITALS VISJON

Kolibris utlån gir fattige i utviklingsland muligheten til å realisere drømmer og bygge seg et bedre liv.

For å nå vår visjon, tilbyr vi lån til mikrofinansvirksomheter i utviklingsland og fremvoksende økonomier, som igjen låner ut til sine kunder. Kundene er fattige personer og små selskaper som ikke får lån i det vanlige banksystemet. Gjennom små lån skapes muligheter for en bedre økonomisk situasjon og et bedre liv.