Våre låntakere

BANCO D-MIRO

Banco D-MIRO holder til i Guayaquil, en by med over 3 millioner innbyggere i Ecuador. Mikrobanken eies av Misjonsalliansen i Norge, og ble startet i 1997 i tilknytning til skole og helsetiltak som Misjonsalliansen driver i Guayaquil. D-MIRO endret sommeren 2011 status fra stiftelse til mikrofinansinstitusjon regulert som bank. Den er derfor nå underlagt landets bankkontrollmyndighet, som gir nye utfordringer for en relativt liten institusjon. Banken har i dag over 40.000 låntakere fordelt på 14 kontorer, og en utlånsportefølje på ca. 56 millioner US dollars (USD). Lånet fra Kolibri Kapital var ved utgangen av 2017 på totalt 508.000 USD.

D-MIRO har fått flere internasjonale priser for sin evne til å tilby kvalitetstjenester til fattige. I 2009 ble den rangert som den tredje beste mikrofinansinstitusjonen i Latin-Amerika av den Inter-Amerikanske Utviklingsbanken. D-MIRO fikk en 5 Diamonds rating fra Mix Market i oktober 2013 for å ha bedret åpenhet, kvalitet og pålitelighet av mikrofinansinformasjon.

Nettsiden deres er tilgjengelig på spansk her. 

DIACONIA-FRIF

Diaconia-FRIF (D-FRIF) i La Paz i Bolivia var Kolibri Kapitals første lånekunde. D-FRIF har en utlånsportefølje på ca. 97 millioner USD og over 69.000 lånekunder fordelt på 53 kontorer i flesteparten av landets provinser. Gjennomsnittslånet ligger på ca. 1.400 USD (8.200 kroner). Målet med utlånsvirksomheten er å bidra til å øke inntektene til personer med små ressurser som bør på landsbygda og i semiurbane områder. Låntakerne kan ved økte finansielle ressurser gi muligheten til å bygge et bedre liv for seg og sine familier.

Mikrofinansinstitusjonen ble startet opp i 1991 av Misjonsalliansen og NORAD, og er i dag en stiftelse. Det første lånet til Kolibri Kapital ble tilbakebetalt i 2003, og de har nå fått et nytt lån på 850.000 USD. Mikrofinansinstitusjonen ble startet opp i 1991 av Misjonsalliansen og NORAD, og er i dag en stiftelse. Kolibri Kapital begynte med en lån på 100.000 USD og i 2007 fikk de økt lånet til totalt 850.000 USD.

Nettsiden deres er tilgjengelig på spansk her.

GEORGIAN CREDIT

Georgian Credit JSC ble etablert i 2006 med deres hovedkontor i Tbilisi, Georgia. Det viktigste målet for Georgian Credit er å gi rask service og høykvalitets finansielle tjenester til fattige. De har et utlånsportefølje på i underkant av 5 millioner USD med over 3.000 låntakere som betjenes av seks kontorer i urbane områder. Georgian Credit opererer også i distriktene gjennom individuelle utlånsmedarbeidere.

Sommeren 2013 ga Kolibri Kapital Georgian Credit sitt første institusjonell lån på 300.000 USD og i oktober 2014 fikk de økt lånet til totalt 400.000 USD som igjen åpnet døren for andre institusjonelle investorer til å investere i Georgian Credit.

Nettsiden deres er tilgjengelig på engelsk her.

LA SAGRADA FAMILIA

La Sagrada Familia holder til i La Paz i Bolivia. Ved å låne penger til La Sagrada Familia går Kolibri Kapital et skritt videre i sin utlånspolitikk. Mens de fleste av våre lånekunder er forholdsvis etablerte, er La Sagrada Familia en liten, nystartet institusjon, etablert i 2006.

La Sagrada Familia har et høyt fattigdomsfokus i sin utlånsstrategi. Minimumslånet er på 40 USD (240 kroner), mens gjennomsnittslånet ligger på ca. 470 USD (2.700 kroner). Mikrofinansinstitusjonen har i dag over 4.000 låntakere fordelt på 8 kontorer, og en utlånsportefølje på over 4,5 millioner USD. Kolibri Kapital har gitt et lån på 200.000 USD og i april 2015 fikk de økt lånet til totalt 550.000 USD.

Nettsiden deres er tilgjengelig på spansk her.

STRØMME MICROFINANCE EAST AFRICA

Strømme Microfinance East Africa (SMF EA) ble etablert i 2004 av Strømmestiftelsen med en visjon om å utrydde fattigdom fra Øst-Afrika regionen. SMF EA gir lån, kapasitetsbygging og tekniskassistanse, garantier og egenkapitalinvesteringer til mikrofinansinstitusjoner i Uganda, Kenya, Tanzania og Sør-Sudan. I løpet av 2013, var SMF EA stand til å arbeide med 30 partnerinstitusjoner, og nådde rundt 1,3 millioner fattige.

Kolibri Kapital først gitt et lån på 700.000 USD til SMF EA i 2010, som ble tilbakebetalt i 2012. I 2013 var Kolibri Kapital glad for å fornye samarbeidet med SMF EA ved å gi et lån på 600.000 USD og i april 2015 fikk de økt lånet til totalt 850.000 USD.

Nettsiden deres er tilgjengelig her.