Våre låntakere

BANCO D-MIRO

Banco D-MIRO holder til i Guayaquil, en by med over 3 millioner innbyggere i Ecuador. Mikrobanken eies av Misjonsalliansen i Norge, og ble startet i 1997 i tilknytning til skole og helsetiltak som Misjonsalliansen driver i Guayaquil. D-MIRO endret sommeren 2011 status fra stiftelse til mikrofinansinstitusjon regulert som bank. Den er derfor nå underlagt landets bankkontrollmyndighet, som gir nye utfordringer for en relativt liten institusjon. Banken har i dag over 40.000 låntakere fordelt på 14 kontorer, og en utlånsportefølje på ca. 56 millioner US dollars (USD). Lånet fra Kolibri Kapital ble sommeren 2013 økt til totalt 700.000 USD.

D-MIRO har fått flere internasjonale priser for sin evne til å tilby kvalitetstjenester til fattige. I 2009 ble den rangert som den tredje beste mikrofinansinstitusjonen i Latin-Amerika av den Inter-Amerikanske Utviklingsbanken. D-MIRO fikk en 5 Diamonds rating fra Mix Market i oktober 2013 for å ha bedret åpenhet, kvalitet og pålitelighet av mikrofinansinformasjon.

Nettsiden deres er tilgjengelig på spansk her. 

DIACONIA-FRIF

Diaconia-FRIF (D-FRIF) i La Paz i Bolivia var Kolibri Kapitals første lånekunde. D-FRIF har en utlånsportefølje på ca. 97 millioner USD og over 69.000 lånekunder fordelt på 53 kontorer i flesteparten av landets provinser. Gjennomsnittslånet ligger på ca. 1.400 USD (8.200 kroner). Målet med utlånsvirksomheten er å bidra til å øke inntektene til personer med små ressurser som bør på landsbygda og i semiurbane områder. Låntakerne kan ved økte finansielle ressurser gi muligheten til å bygge et bedre liv for seg og sine familier.

Mikrofinansinstitusjonen ble startet opp i 1991 av Misjonsalliansen og NORAD, og er i dag en stiftelse. Det første lånet til Kolibri Kapital ble tilbakebetalt i 2003, og de har nå fått et nytt lån på 850.000 USD. Mikrofinansinstitusjonen ble startet opp i 1991 av Misjonsalliansen og NORAD, og er i dag en stiftelse. Kolibri Kapital begynte med en lån på 100.000 USD og i 2007 fikk de økt lånet til totalt 850.000 USD.

Nettsiden deres er tilgjengelig på spansk her.

GEORGIAN CREDIT

Georgian Credit JSC ble etablert i 2006 med deres hovedkontor i Tbilisi, Georgia. Det viktigste målet for Georgian Credit er å gi rask service og høykvalitets finansielle tjenester til fattige. De har et utlånsportefølje på i underkant av 5 millioner USD med over 3.000 låntakere som betjenes av seks kontorer i urbane områder. Georgian Credit opererer også i distriktene gjennom individuelle utlånsmedarbeidere.

Sommeren 2013 ga Kolibri Kapital Georgian Credit sitt første institusjonell lån på 300.000 USD og i oktober 2014 fikk de økt lånet til totalt 400.000 USD som igjen åpnet døren for andre institusjonelle investorer til å investere i Georgian Credit.

Nettsiden deres er tilgjengelig på engelsk her.

LA SAGRADA FAMILIA

La Sagrada Familia holder til i La Paz i Bolivia. Ved å låne penger til La Sagrada Familia går Kolibri Kapital et skritt videre i sin utlånspolitikk. Mens de fleste av våre lånekunder er forholdsvis etablerte, er La Sagrada Familia en liten, nystartet institusjon, etablert i 2006.

La Sagrada Familia har et høyt fattigdomsfokus i sin utlånsstrategi. Minimumslånet er på 40 USD (240 kroner), mens gjennomsnittslånet ligger på ca. 470 USD (2.700 kroner). Mikrofinansinstitusjonen har i dag over 4.000 låntakere fordelt på 8 kontorer, og en utlånsportefølje på over 4,5 millioner USD. Kolibri Kapital har gitt et lån på 200.000 USD og i april 2015 fikk de økt lånet til totalt 550.000 USD.

Nettsiden deres er tilgjengelig på spansk her.

STRØMME MICROFINANCE EAST AFRICA

Strømme Microfinance East Africa (SMF EA) ble etablert i 2004 av Strømmestiftelsen med en visjon om å utrydde fattigdom fra Øst-Afrika regionen. SMF EA gir lån, kapasitetsbygging og tekniskassistanse, garantier og egenkapitalinvesteringer til mikrofinansinstitusjoner i Uganda, Kenya, Tanzania og Sør-Sudan. I løpet av 2013, var SMF EA stand til å arbeide med 30 partnerinstitusjoner, og nådde rundt 1,3 millioner fattige.

Kolibri Kapital først gitt et lån på 700.000 USD til SMF EA i 2010, som ble tilbakebetalt i 2012. I 2013 var Kolibri Kapital glad for å fornye samarbeidet med SMF EA ved å gi et lån på 600.000 USD og i april 2015 fikk de økt lånet til totalt 850.000 USD.

Nettsiden deres er tilgjengelig her.