OFTE STILTE SPØRSMÅL OG SVAR

1. Hvordan kan jeg bidra? – hvordan kjøper jeg aksjer?

Kolibri Kapital AS er organisert som et aksjeselskap; vi er ikke en vanlig giverorganisasjon. Du kan bli aksjonær i Kolibri Kapital AS, og selskapets kapital blir lånt ut til mikrobanker i utviklingsland.

2. Hvordan skal jeg få pengene mine tilbake?

Du kan kjøpe/selge aksjer via nettbanken din eller meglerfirmaer som er medlemmer av Merkur Market, Oslo Børs.

3. Er det en fare for at pengene mine kan gå tapt?

Verdien av aksjene kan variere både fordi interessen for å kjøpe og selge Kolibri Kapital aksjer kan variere, og fordi noen av mikrobankene av forskjellige grunner ikke kan betale renter og avdrag. Vi vil være restriktive med hvem vi låner ut til, slik at risikoen for verdireduksjon er så lav som mulig.

4. Hvordan finansierer Kolibri Kapital AS sine administrasjonskostnader?

I hovedsak dekkes administrasjonskostnadene av de renteinntekter vi mottar på kapitalen vi låner ut. Vi er svært kostnadsfokuserte og jobber for å minimere administrasjonskostnadene slik at mest mulig når frem til de som trenger det.

5. Hvorfor er ikke Kolibri Kapital AS en bank?

Det hadde vært fint å være en bank. Da kunne vi bl.a. lånt penger inn, som vi i neste omgang kunne lånt ut. Dette er meget krevende da det er et meget omfattende lovverk rundt det å være organisert som en bank. Dermed ville det øke driftskostnadene betydelig. I tillegg kreves det en svært høy startkapital for å etablere en bank.

6. Hvorfor drive bistandshjelp etter forretningsmessige prinsipper, for eksempel ved å kreve renter av kundene?

Kolibri Kapital AS låner ut penger til mikrofinansinstitusjoner som driver forretningsmessig og krever renter av sine kunder. Det vil alltid være et visst behov for å prioritere mellom prosjekter. Ved rentefrie (eller subsidierte) lån kan dårlige prosjekter få lån foran lønnsomme prosjekter. Hvis renten er subsidiert, vil mennesker som kan få kreditt i vanlige banker, søke seg til mikrofinansinstitusjonene og låne billige penger på bekostning av fattige som ellers er tvunget til å låne gjennom lånehaier.

7. Kan mikrofinans bli lønnsomt?

Ja. Data fra MicroBanking Bulletin rapporterer at 63 av verdens ledende mikrofinansinstitusjoner hadde en avkastning korrigert for inflasjon, og renset for mottatte subsidier, på 2,5 % av totale verdier. Dette er på høyde med avkastningen til banksektoren i Vest Europa/USA.

Stadig flere ledere av mikrofinansinstitusjoner erkjenner at en forsvarlig inntjening er en forutsetning for å betjene den fattige befolkningen. Derfor arbeider de hardt med å effektivisere driften av virksomhetene slik at mikrobanken kan forsvare sin drift over tid og betjene kapitalen.

8. A- og B-aksjer – Hva er forskjellen?

A-aksjene eies av Korsveibevegelsen og Misjonsalliansen. Ved vedtektsendring kreves det flertall blant både A- og B-aksjonærene. Dette sikrer at formålsparagrafen står fast – utlån til mikrobankvirksomhet. I alle øvrige saker er det stemmelikhet.

9. Når får jeg utbytte på aksjene jeg har kjøpt?

Kolibri Kapital AS må først få et driftsmessig overskudd. Det vil si at renteinntektene er større enn driftskostnadene. Når selskapets økonomi tilsier det, kan det være mulig å dele ut utbytte. Et utbytte vil i så tilfelle bli vedtatt av generalforsamlingen.