ORGANISASJON

Selskapet ledes av et styre på syv personer, en utlånskomite på tre personer og en administrasjon på to. Totalt har ledelse og styret bred kompetanse fra finans, bistand, kommunikasjon og humanitære organisasjoner.

ADMINISTRASJON

Sindre Ottesen

Sindre Ottesen

Kontaktperson

Har bakgrunn som investor, rådgiver og tilrettelegger fra internasjonale finansmiljøer med base i Norge og England, inkludert Nordea, Fondsfinans, PwC, Teather & Greenwood og Orion Capital. Mastergrad i økonomi & finans fra Warwick Business School og kvalifisert revisor ved Institute of Chartered Accountants in England & Wales.

Andrea Sundby

Andrea Sundby

Seniorrådgiver

Har arbeidet hos Kolibri Kapital som Seniorrådgiver siden 2012. Hun har blant annet ansvar for analyse av låneporteføljen og due dilligence av kundene, regnskap og finansiering. Andrea er kontaktpersonen mellom Kolibri Kapital og mikrofinansinstitusjoner i utviklingsland. Hun har en Bachelor i Business Administration med hovedfag i finans og internasjonal business fra Bishop’s University, Canada, og en Master i Siviløkonomi med hovedfag i finans og bifag i markedsføring ved BI Oslo.

STYRET

Åsmund Paulsen

Åsmund Paulsen

Styrets leder

Administrerende direktør i Elementet AS, samt konsulent og profesjonelt styremedlem i en rekke andre selskaper. Utdannet som siviløkonom.

Christopher Andersen

Christopher Andersen

Styremedlem

Jobber som CFO i Alliance Microfinance AS og har ansvaret for den økonomiske oppfølginging av Misjonsalliansens mikrofinansinstitusjoner i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Har tidligere jobbet 10 år hos Nordea som rådgiver for store bedriftskunder. Utdannet som siviløkonom.

Nikolai Hegertun

Nikolai Hegertun

Styremedlem

Arbeider nå som doktorgradstipendiat i statsvitenskap ved senter for Utvikling og Miljø ved UiO. Nikolai har tidligere jobbet for blant annet Civita med ansvar for utviklingsspørsmål, Oslosenteret for Fred og Menneskerettigheter og Kirkens Nødhjelp. Han har en Master i Peace and Conflict Studies og en tverrfaglig bachelor i Kultur- og Samfunnsfag, og Kultur og Kommunikasjon fra UiO.

Håkon Iversen

Håkon Iversen

Styremedlem

Stifter, styreleder og medarbeider i SoCentral AS, et innovasjonsmiljø for offentlige, private og frivillige virksomheter og sosiale entreprenører som jobber med å utvikle og synliggjøre nye og levedyktige løsninger på samfunnsutfordringer. Før det har han lang erfaring som leder av store og komplekse prosjekter innenfor privat og offentlig virksomhet. Utdannet som sivilingeniør fra NTH.

Agnete Schjønsby

Agnete Schjønsby

Styremedlem

Kommunikasjonssjef ved Institutt for fredsforskning (PRIO) siden 2002. Før dette har hun bakgrunn fra nasjonal og internasjonal akademisk forlagsvirksomhet, blant annet Universitetsforlaget, Scandinavian University Press, Aschehoug, og Kommuneforlaget. Cand. mag fra UiO med jus og statsvitenskap.

Tina Sødal

Tina Sødal

Styremedlem

Generalsekretær i Strømmestiftelsen siden 2017. I de ti årene før det hadde hun flere forskjellige stillinger i organisasjonen, senest som markeds- og kommunikasjonssjef med blant annet ansvar for innsamlede midler. Utdannet cand. philol ved Universitetet i Bergen

UTLÅNSKOMITÉ

Trine Sellæg Aulie

Trine Sellæg Aulie

Medlem av utlånskomité

Jobber nå som kategoriutvikler av investeringsprodukter i DNB Bank. Har mange års erfaring innen finans gjennom ulike stillinger hos Ferd i 12 år. Var i 3 år medlem av investeringskomiteen i NMI (Norwegian Microfinance Initiative). Har en Master of Management grad fra BI.

Marianne Halvorsen

Marianne Halvorsen

Medlem av utlånskomité

Marianne har lang erfaring med investering og mikrofinans i utviklingsland. Siden 2002 har hun arbeidet som Senior Investment Manager i Norfund. Hun er blant annet styremedlem hos Crimson Finance Fund Albania og NMI Fund III, Norge.

Catrine Birkevold Liem

Catrine Birkevold Liem

Styremedlem

Arbeider i Debt Capital Markets i DnB, hovedsaklig med syndikering av lån. Har tidligere arbeidet i DnB’s energidivisjon med ansvar for en portefølje av større norske utstyr- og serviceleverandører innen olje & gass. Har 12 års erfaring fra Eksportfinans, bl.a. som leder for salgsavdelingen og ansvarlig for finansiering av norsk eksport til Latin-Amerika og Kina. Utdannet som siviløkonom.