ÅRSBERETNING OG REGNSKAP – GENERALFORSAMLING

Se også NewsWeb på Oslo Børs for ulik informasjon som årsrapporter og innkalling til Generalforsamling.

Innkalling Generalforsamling 11.05.2017

Last ned innkalling her

Fullmaktsskjema Generalforsamling 11.05.2017
Last ned fullmaktsskjema her

Valgkomiteens innstilling 11.05.2017
Last ned innstilling her

Årsrapport og regnskap 2016
Last ned årsrapport her
Du kan også se rapporten på Oslo Børs.

Årsrapport og regnskap 2015
Last ned årsrapport her

Valgkomiteens innstilling 01.05.2016
Last ned instilling her

Fullmaktsskjema Generalforsamling 01.06.2016
Last ned fullmaktsskjema her

Innkalling til Generalforsamling 01.06.2016
Last ned innkalling her

Fullmaktsskjema Ekstraordinær Generalforsamling 06.10.2015
Last ned fullmaktsskjema her

Ekstraordinær Generalforsamling 06.10.2015
Last ned innkalling her

Protokoll Generalformsamling 21.05.2015
Last ned protokollen her

Årsrapport og regnskap 2014
Last ned årsrapport her

Valgkomiteens innstilling 21.05.2015
Last ned instilling her

Fullmaktsskjema Generalforsamling 21.05.2015
Last ned fullmaktsskjema her

Generalforsamling 21.05.2015
Last ned innkalling her

Protokoll Ekstraordinær Generalforsamling 11.09.2014
Last ned protokollen her

Fullmaktsskjema Ekstraordinær Generalforsamling 11.09.2014
Last ned fullmaktsskjema her

Ekstraordinær Generalforsamling 11.09.2014
Last ned innkalling her

Protokoll Generalformsamling 08.05.2014
Last ned protokollen her

Årsrapport og regnskap 2013
Last ned årsrapport her

Fullmaktsskjema Generalforsamling 08.05.2014
Last ned fullmaktsskjema her

Generalforsamling 08.05.2014
Last ned innkalling her

Protokoll Ekstraordinær Generalforsamling 28.10.2013
Last ned protokollen her

Fullmaktsskjema Ekstraordinær Generalforsamling 28.10.2013
Last ned fullmaktskjema her

Ekstraordinær Generalforsamling 28.10.2013
Last ned innkalling her

Protokoll Generalformsamling 21.05.2013
Last ned protokollen her

Årsrapport og regnskap 2012
Last ned årsrapport her

Generalforsamling 21.05.2013
Last ned innkalling her

Protokoll Generalformsamling 12.06.2012
Last ned protokollen her

Årsrapport og regnskap 2011
Last ned årsrapport her

Generalforsamling 12.06.2012
Last ned innkalling her

Protokoll Generalformsamling 14.06.2011
Last ned protokollen her

Årsrapport og regnskap 2010
Last ned årsrapport her

Generalforsamling 14.06.2011
Last ned innkalling her