IDÉEN BAK MIKROFINANS

Det finnes betydelig kompetanse og pågangsmot blant fattige i utviklingsland, men ofte er mangel på kreditt en begrensende faktor for å komme i gang med virksomhet. Fattige får ikke lån i det ordinære bankvesenet, ofte fordi de ikke har fast eiendom å pantsette. Selv om man eier eller har hevd på eiendom, kan mangel på dokumentasjon (som ikke er uvanlig i mange fattige land), føre til at en ordinær finansinstitusjon ikke kan ta pant i eiendommen.

Mikrofinans er små lån til fattige, foretaksomme mennesker i utviklingsland, som kan anvendes til utvikling av næringsvirksomhet eller bedring av leve og boforhold. Lånene følges opp på lokalt nivå, og det er ofte personlig kontakt mellom låntaker og långiver. Lånene kan gis med pant i personlig eiendeler, som smykker og fjernsynsapparat, eller som gruppelån. Lånene har normalt kort løpetid. Tapene i veldrevne mikrofinansinstitusjoner ligger kun mellom én og to prosent av utlånskapitalen.

Kolibri Kapital mener at slik hjelp er en meget god måte å drive bistandsarbeid på fordi:

  • Den enkelte får brukt sine egne ressurser.
  • Folk sees på som selvstendige individer med ansvar for sin egen fremtid, ikke bare som hjelpetrengende fattige.
  • Mikrofinans bedrer økonomien og styrker den økonomiske forståelsen
  • Mikrofinans er økonomisk utvikling på lokale premisser
  • Mikrofinans kan være med å bygge opp landet fra bunnen av

I tillegg til mikrofinans, har fattige land selvfølgelig behov for nasjonale prosjekter der staten og internasjonale bistandsorganisasjoner driver fram utviklingen.

Lånekunde Sonja forbereder ovnen for brødbaking.

Lånekunde Sonja forbereder ovnen for brødbaking.

En lånekunde i Bolivia.

En lånekunde i Bolivia.