IDÉEN BAK MIKROFINANS

Flere mennesker i utviklingsland har mye kompetanse og pågangsmot, men ingen midler til å starte egen virksomhet – i utviklingsland er det ofte mangel på kredittmuligheter. Fattige får ikke lån i det ordinære bankvesenet, vanligvis fordi de ikke har fast eiendom å pantsette; og selv om noen eier eller har hevd på eiendom, kan mangelen på eiendomsdokumentasjon (som ikke er uvanlig i mange fattige land), føre til at en ordinær finansinstitusjon ikke kan tilby lån mot sikkerhet i eiendommen.

Mikrofinans er små lån til fattige mennesker i utviklingsland som kan brukes til utvikling av næringsvirksomhet eller til å bedre leve og boforhold.

Låntaker skal ha forutsetninger for å kunne tilbakebetale lånene, og lånene er ikke rettet mot ekstremt fattige. Lånene følges opp på lokalt nivå, og det er ofte personlig kontakt mellom låntaker og långiver. De gis som regel uten sikkerhet, men i visse tilfeller tas det sikkerhet i fast eiendom. Det kan også gis som gruppelån. Lånene har normalt kort løpetid, og tapene i veldrevne mikrofinansinstitusjoner ligger kun mellom én og to prosent av utlånskapitalen.

I dag har mikrofinans utviklet seg til mye mer enn lån; mikrofinansinstitusjonene tilbyr ofte andre finansielle tjenester som gir sluttkunden et enklere og tryggere liv. Slike tjenester er blant annet enklere betalingsløsninger og mulighet for sparing og forsikring. 

Kolibri Kapital mener at slik hjelp er en meget god måte å drive bistandsarbeid på fordi:

    • Den enkelte får brukt og utnyttet sine egne ressurser.
    • Folk sees på som selvstendige individer med ansvar for sin egen fremtid, ikke bare som hjelpetrengende fattige.
    • Mikrofinans bedrer økonomien og styrker den økonomiske forståelsen.
    • Mikrofinans bidrar til økonomisk utvikling på lokale premisser.
    • Mikrofinans kan være med å bygge opp landet fra bunnen av.

Mikrofinans skal ikke erstatte tradisjonelt bistandsarbeidet, men være et verktøy for å øke finansiell inkludering og muligheten for økonomisk vekst.

Lånekunde Sonja forbereder ovnen for brødbaking.

Lånekunde Sonja forbereder ovnen for brødbaking.

Førstegangslånere

Mikrofinans er ofte lån til førstegangslånere som tidligere ikke har hatt tilgang til banktjenester – det er derfor viktig at låntakere gis opplæring for å kunne benytte midlene på en konstruktiv måte og fullt ut forstå hva de begir seg inn på.

En lånekunde i Bolivia.

En lånekunde i Bolivia.