Tegn til oppgang i India

Financial Times: Det er små tegn til oppgang i den indiske mikrofinanssektoren. Mikrofinansinstitusjonen Grameen Financial Services, basert i Bangalore, har økt egenkapitalen med 9,7 millioner dollar og vil nå utvide utlånsvirksomheten til nabostatene. Read more

Mikrolån i krigsrammede Georgia

UNDP: Konflikten mellom Russland og Georgia om Sør-Ossetia i 2008 førte til at 30 000 mennesker ble drevet på flukt. I ettertid har FNs utviklingsprogram (UNDP) sammen med EU hjulpet lokalbefolkningen gjennom å distribuere mikrolån. Read more

CGAPs oppsummering av 2012

Ifølge CGAP var år 2012 lovende når det gjelder økt tilgang på finansielle tjenester for de fattige. Det har blant annet vært progresjon i form av innovasjoner innen mobiltelefoni, økt rekkevidde på tjenestene og lavere kostnader. Read more

Har vi lært av feilene i mikrofinanssektoren?

Bloggen Poverty Matters i The Guardian har skrevet om utviklingen i mikrofinanssektoren de siste årene. Det er ikke tvil om at det har vært mange negative nyheter. Mange kommersielle aktører har kommet inn og de har ikke alltid hatt gode hensikter. Artikkelen forklarer også at mikrokreditt ikke er en ‘silver bullet’ for fattidom, noe som er velkjent.

Read more