Hvordan et lite lån kan mette tusener i Afrika

CGAP: I Afrika er det mange småbønder som dyrker for å forsørge sin familie og hvert år opplever mange hungersnød. De lever greit i perioden etter at de har høstet inn avlingen,  men problemene starter når avlingen er brukt opp og til neste avling skal høstes. Fordi midlene er brukt opp, har de ikke penger til de nødvendige midlene som skal til for å så. Familien har ikke råd til mat, og de møter en ond sirkel der jordbruket lever fra sesong til sesong. De høster det samme som sine forfedre fordi det er ikke økonomisk rom for ny teknologi eller forbedring.

Read more

En guide om ansvarlig investering

MicroRate: Tenk på mer enn en finansiell gevinst når du investerer. Guiden om ansvarlig investering forklarer mange av termene som brukes om ikke-finansielle gevinster. Du kan bevisst unngå å investere i bedrifter som skader miljø eller samfunn, eller du kan også bevisst investere i bedrifter som beriker miljø eller samfunn, eller til og med få i pose og sekk. Read more

Kvinnelig entreprenørskap i Pakistan

Next billion: Pakistan er et mannsdominert samfunn der kvinner i stor grad gir sine bidrag til økonomien gjennom uformell sektor. I 1996 started den tidligere FN-medarbeideren Roshaneh Zafar en mikrofinansorganisasjon for kvinner i landet. Read more

Vann til fattige gjennom mikrofinans

Water.Org: Mikrofinans brukes til å forbedre vann- og sanitærsituasjonen i utviklingsland. De som kjøper vann fra gateselgere bruker 5-10 ganger mer penger enn de som er tilknyttet kommunale vannforsyningssystemer.

Water Partners International er en frivillig organisasjon som tilbyr mikrolån slik at fattige kan kobles til vann- og sanitæranlegg. Dette gjøres ved hjelp av privat kapital fra kommersielle institusjoner. Pilotprosjektet WaterCredit i India og Bangladesh har vist oppløftende resultater og programmet har senere blitt utvidet til nye områder, blant annet i Afrika.

Les hele artikkelen her

Mikrofinans vokser raskt i Kina

Global Times: I løpet av noen få år har mikrokredittselskaper vokst raskt i Kina. Dette er et resultat av vedtak fattet av politikerne for å styrke økonomisk støtte til små private bedrifter. Disse skaper åtte av ti arbeidsplasser i Kina.

Read more

Erfaringer med mikrofinans i Myanmar

Syminvest: Regjeringen i Myanmar er fast bestemt på å redusere fattigdom til 16 prosent innen utgangen av 2015. Ett tiltak for å nå dette målet har vært mikrofinans, som det var lite av før det ble legalisert av regjeringen i 2011. Mange hevder at konsekvensene av mikrofinans for fattigdom har vært minimale eller ikke-eksisterende. Read more

Rask vekst i utviklingsland

The Toronto Star: Mens det tok 150 år for Storbritannia å doble sin produksjon, tok det 20 år for Kina og India å gjøre det samme. Økt handel, økte investeringer og tilførsel av kapital bidrar til å øke formuen til mange utviklingsland. Det viktigste for veksten i de fattige landene i sør er de innenlandske markedene. På tretti år har disse landenes andel av verdens varehandel økt fra 25 til 47 prosent. Read more