Kvinnelige bønder produserer mindre enn menn

kvinneligefarmers
Foto: The World Bank

The World Bank: En undersøkelse foretatt av The World Bank og ONE Campaign viser at kvinnelige bønder produserer mellom 13 % og 25 % mindre enn menn. Rapporten viser ulikheter i Afrikansk landbruk, faktorer som holder tilbake kvinnelige bønder og foreslår konkrete tiltak politikere kan foreta for å redusere ulikhetene.  Read more

Sikkert som banken?

craft_africa-600x337
Foto: Saiful Islam

CGAP: Når man jobber med mikrofinans, er ønsket å rekke ut til de fattigste av de fattige. Det vil også si at menneskene man ønsker å nå, ikke har noe som helst kjennskap til hva en bank er og hvordan det skal fungere. For oss som er vokst opp med banktjenester, er det naturlig at en bank må være trygg og pålitelig. Dette er grunnleggende for at vi skal bruke finansielle tjenester som en bank tilbyr.

Read more

Mikrolån på mobilen

CGAP: Mikrofinans er for fattige mennesker, og det er særlig viktig for de som bor i områder uten tilgang på banktjenester. Hvordan skal mikrobankene få kontakt med kundene uten å bruke altfor mye penger på filialer?

Read more