Ny studie viser at mikrofinans hjelper

I den senere tid, har mange hevdet at mikrofinans slett ikke hjelper, men tvert i mot skader de som mottar mikrolån. Nå har Verdensbanken publisert en studie som viser det motsatte. Det hjelper, og mikrofinans nytter, spesielt for kvinner.

Studien bygger på data som er innhentet de siste 20 årene i Bangladesh. Det studien viser er at særlig kvinner gjør det bedre enn menn, mer enn to-tredjedeler av lånebeløpene blir mottatt av kvinner. Andelen av familier som er medlemmer av en mikrofinansinstitusjon har vokst jevnt i de 20 årene som ble undersøkt, fra 26,3 % til 68,5 %. De låner mer nå enn før, i gjennomsnitt lånte hver familie 9 252 taka, som tilsvarer omtrent 712 kr i 91/92. Dette er økt til 17 006 taka, som tilsvarer omtrent 1 309 kr. Tilbakebetalingsevnen har ikke blitt dårligere, noe som viser at lånetakerne er i stand til å betjene lånene sine.

I Bangladesh må man som mikrofinanskunde spare noe av det man låner, dette er obligatorisk. Beløpene som blir spart, dekker omtrent 60 % av de utestående lånene i Bangladesh.

Et relativt nytt fenomen er at lånetakerne er medlemmer i flere programmer. Det er blitt hevdet at dette er skadelig for dem og økonomien. Studien viser at mikrofinansinstitusjonene fremdeles får tilbake det de har lånt ut. Lånetakerne har forbedret sin finansielle situasjon i stedet for å få gjeldsproblemer, som mange mente ville bli konsekvensen. I Bangladesh var 31,9 % av familier i rurale områder medlemmer av flere mikrofinansinstitusjoner i 2010/11, mot 0 % i 1991/92.

Husholdningers inntekter og utgifter har økt nevneverdig over tid, fra 1998/99 til 2010/11 har inntekten økt mer enn 100 %. Fattigdom har minsket de siste tjue årene, mest for de som har hatt mikrolån.

Les mer i forskningsrapport om mikrofinans.