Mikrolån på mobilen

CGAP: Mikrofinans er for fattige mennesker, og det er særlig viktig for de som bor i områder uten tilgang på banktjenester. Hvordan skal mikrobankene få kontakt med kundene uten å bruke altfor mye penger på filialer?

Flere filialer vil bety dyrere kostnader for kundene. Dette er en av utfordringene mikrobanker har strevd med å løse. BanKO på Filippinene har tatt i bruk nye teknologi og lansert sine banktjenester til fattige via mobiltelefon. På denne måten når de også de som bor utenfor områdene der det er filialer. Smart ikke sant? Les mer om mikrofinans og mobilbank.