Mikrofinans, en bro til den digitale fremtiden

Microlinks: Lawrence Yanovitch, president for GSMA Foundation, går tilbake i tid og ser på mikrofinans sine tidligere og nyere bankløsninger. Mobilen er en nyere løsning som har hjulpet flere mennesker. 

To milliarder mennesker har ikke mulighet til å oppbevare eller transportere pengene sine på en trygg måte. På 1990-tallet visste mikrofinansindustrien at teknologien kunne endre dette, men visste ikke hvordan man skulle bruke den digitale fremtiden.

I dag kan flere mennesker i Kenya få bedre priser for sine tjenester, ved bruk av en mobil som får strøm fra et solcellepanel. De kan også spare penger på en banktjeneste på mobilen via en “sky”. Dette er mulig på grunn av enighet mellom Kenya sin regjering og mobilindustrien, banker og mikrofinansinstitusjoner.

Dessverre er det flere land som ikke har fått nytte av mobile banker, ofte fordi interessenter (stakeholders) ikke har justert seg etter hverandre eller at myndighetenes regulering for miljøet ikke bidrar til mobile banker.

Lawrence mener at det er på tide at dette endres. Ved å tilpasse tilbudet for de som bor utenfor den moderne infrastruktur, mikrofinansbanker og mobiloperatører har man lykkes med å nå flere mennesker. Samtidig er det flere regjeringer som ser nytteverdien av økonomisk inkludering gjennom det digitale, men som er usikre på hvordan de skal utføre dette.

 

Les mer om hva Lawrence Yanovitch sier om mikrofinans og mobilbanker.