Kvinnelige bønder produserer mindre enn menn

kvinneligefarmers
Foto: The World Bank

The World Bank: En undersøkelse foretatt av The World Bank og ONE Campaign viser at kvinnelige bønder produserer mellom 13 % og 25 % mindre enn menn. Rapporten viser ulikheter i Afrikansk landbruk, faktorer som holder tilbake kvinnelige bønder og foreslår konkrete tiltak politikere kan foreta for å redusere ulikhetene. 

Ved å redusere kjønnsforskjellene kan man redusere sult og bedre livsopphold for Afrikas økende befolkning. Hvis kvinner over hele verden får samme tilgang til produktive ressurser som menn, kan man øke utbytte på gården med 20-30 %. I følge UN Food and Agriculture Organization (FAO) kan økning i landbruksproduksjon hjelpe 100 til 150 millioner mennesker ut av sult.

Les mer om undersøkelsen.