Kolibri Kapital har deltatt i en undersøkelse om mikrofinans

 average total asset

Kolibri Kapital har deltatt i Symbiotics sin undersøkelse; “2014 Symbiotics MIV (Microfinance Investment Vehicles) Survey. Market Data & Peer Group Analysis”.

I dag ble den offentliggjort. Kolibri Kapital går under kategorien “Fixed Income Funds”, som utgjør mer enn tre fjeredeler av markedet, i form av kapital og mikrofinansbeholdning. 

Undersøkelsen baserer seg på en rapport fra de deltagende i undersøkelsen. Den innsendte informasjonen er fra desember 2013. MIV er uavhengige investorenheter som investerer mer enn 50 % av deres midler til mikrofinans, og som er åpne for flere investorer. Undersøkelsen tar siktet på å gi omfattende markedstrender og gruppeanalyse for å sammenligne lignende bedrifter til nytte for mikrofinansinvestorer og fondsforvaltere. Dette er for å øke deres kunnskap om industrien og gi dem muligheten til å sammenligne seg med andre.

Undersøkelsen fokuserer på to dimensjoner:
1. Finansiell utførelse, med fokus på vekst, risiko, avkastning, effektivitet og finansieringsmønster.
2. Sosial ferdigheter, med fokus på forpliktelse til ESG praksis og rapportering.

Les mer om resultatet av undersøkelsen om mikrofinans.