Kolibri Kapital ASA notert på Merkur Market, Oslo Børs

Kolibri Kapital, som operer i det internasjonale mikrofinansmarkedet, er nå notert på Merkur Market, Oslo Børs. Derved er det blitt enklere for nordmenn å bli “mikroinvestorer” og bidra til fattigdomsbekjempelse, sier Inger Prebensen, Daglig Leder i Kolibri Kapital.

Kolibri kapital børsnoteres.

Kolibri Kapital børsnoteres. Foto: Terje Bendiksby/ NTB Scanpix.

Kolibri Kapital ASA finansierer mikrofinansinstitusjoner, som gir lån til fattige mennesker uten tilgang til finansielle tjenester. Lånemulighetene bidrar til å løfte mennesker ut av fattigdom, og Kolibri medvirker dermed til å nå FNs mål om finansiell inkludering. Gjennom Merkur Market kan flere nordmenn bli mikroinvestorer i Kolibri og bidra til global fattigdomsbekjempelse. Kolibri får samtidig muligheten for økt kapitaltilgang og en markedsplass for selskapets aksjer.