Rapporter og regnskap

Generalforsamling

Halvårsrapport og regnskap 2017
Last ned halvårsrapporten her

Årsrapport og regnskap 2016
Last ned årsrapport her

Årsrapport og regnskap 2015
Last ned årsrapport her

Årsrapport og regnskap 2014
Last ned årsrapport her

Årsrapport og regnskap 2013
Last ned årsrapport her

Årsrapport og regnskap 2012
Last ned årsrapport her

Årsrapport og regnskap 2011
Last ned årsrapport her

Årsrapport og regnskap 2010
Last ned årsrapport her

Innkalling Generalforsamling 11.05.2017
Last ned innkalling her

Fullmaktsskjema Generalforsamling 11.05.2017
Last ned fullmaktsskjema her

Valgkomiteens innstilling 11.05.2017
Last ned innstilling her

Valgkomiteens innstilling 01.05.2016
Last ned instilling her

Fullmaktsskjema Generalforsamling 01.06.2016
Last ned fullmaktsskjema her

Innkalling til Generalforsamling 01.06.2016
Last ned innkalling her

Se NewsWeb for mer informasjon fra oss. Her finner du også våre rapporter og innkallinger til Generalforsamling. Husk å føre inn ønsket tidsperiode.