Rapporter og regnskap

Generalforsamling

Avviklingsregnskap 2019
Last ned rapporten her

Årsrapport og regnskap 2018
Last ned årsrapport her

Halvårsrapport og regnskap 2018
Last ned halvårsrapporten her

Årsrapport og regnskap 2017
Last ned årsrapport her

Halvårsrapport og regnskap 2017
Last ned halvårsrapporten her

Årsrapport og regnskap 2016
Last ned årsrapport her

Årsrapport og regnskap 2015
Last ned årsrapport her

Årsrapport og regnskap 2014
Last ned årsrapport her

Årsrapport og regnskap 2013
Last ned årsrapport her

Årsrapport og regnskap 2012
Last ned årsrapport her

Årsrapport og regnskap 2011
Last ned årsrapport her

Årsrapport og regnskap 2010
Last ned årsrapport her

Innkalling til Generalforsamling 21.11.2019
Last ned fullmakt
Last ned innkallingen

Protokoll fra Ordinær Generalforsamling 08.05.2019
Last ned protokoll her

Innkalling til Generalforsamling 08.05.2019
Last ned innkalling her
Last ned børsmeldingen her

Fullmaktskjema Generalforsamling 08.05.2019
Last ned fullmaktskjema her

Valgkomiteens innstilling 08.05.2019
Last ned innstilling her

Protokoll fra ekstraordinær Generalforsamling 30.01.2019
Last ned protokoll her

Innkalling til ekstraordinær Generalforsamling 30.01.2019
Last ned innkalling her
Last ned børsmeldingen her

Fullmaktskjema ekstraordinær Generalforsamling 30.01.2019
Las ned fullmaktskjema her

Protokoll fra ekstraordinær Generalforsamling 02.07.2018
Last ned protokoll her

Innkalling til ekstraordinær Generalforsamling 02.07.2018
Last ned innkalling her
Last ned børsmeldingen her

Fullmaktskjema ekstraordinær Generalforsamling 02.07.2018
Last ned fullmaktskjema her

Innkalling Generalforsamling 22.05.2018
Last ned innkalling her

Fullmaktskjema Generalforsamling 22.05.2018
Last ned fullmaktskjema her

Innkalling Generalforsamling 11.05.2017
Last ned innkalling her

Fullmaktskjema Generalforsamling 11.05.2017
Last ned fullmaktskjema her

Valgkomiteens innstilling 11.05.2017
Last ned innstilling her

Valgkomiteens innstilling 01.05.2016
Last ned instilling her

Fullmaktskjema Generalforsamling 01.06.2016
Last ned fullmaktskjema her

Innkalling til Generalforsamling 01.06.2016
Last ned innkalling her

Se NewsWeb for mer informasjon fra oss. Her finner du også våre rapporter og innkallinger til Generalforsamling. Husk å føre inn ønsket tidsperiode.