INVESTOR RELATIONS

Kolibri Kapital er inne i en spennende fase og har store ambisjoner om vekst og økt utlån de neste årene.

Onsdag 21. desember 2016 ble vi tatt opp til handel på Merkur Market, Oslo Børs. Det gjør det lettere for deg som investor å kjøpe og selge aksjene våre.

Har du spørsmål ring oss på 415 64 194 eller send oss en epost til post@kolibrikapital.no.

kolkap_rgb