Indias mikrolånbanker tilbake på sporet etter to vanskelige år

The world street journal: Etter å ha fått skylden for selvmord blant fattige bønder som hadde mikrolån, gjorde politikerne det vanskelig å låne ut penger til fattige. Bankene måtte få tillatelse fra myndighetene til å gi lån og det ble satt store restriksjoner til mikrobankene.

Når har «The Reserve Bank of India» tatt ansvar og laget nye regler for mikrofinansbedrifter. Dette har ført til et oppsving for mikrolån i India. Fattige, særlig kvinner, får igjen lån til å starte sin bedrifter i den 1,2 milliarder store befolkningen benytter seg av tilbudet.

Les mer om mikrofinans i India