Hvordan et lite lån kan mette tusener i Afrika

CGAP: I Afrika er det mange småbønder som dyrker for å forsørge sin familie og hvert år opplever mange hungersnød. De lever greit i perioden etter at de har høstet inn avlingen,  men problemene starter når avlingen er brukt opp og til neste avling skal høstes. Fordi midlene er brukt opp, har de ikke penger til de nødvendige midlene som skal til for å så. Familien har ikke råd til mat, og de møter en ond sirkel der jordbruket lever fra sesong til sesong. De høster det samme som sine forfedre fordi det er ikke økonomisk rom for ny teknologi eller forbedring.

Tilgang til kreditt i perioden mellom avlingen tar slutt til neste avling, vil gjøre det mulig for bøndene å dyrke større avlinger fordi de har råd til såkorn for hele åkeren for eksempel. Det å få tilgang til mikrolån vil gjøre verden litt mer forutsigbar for disse bøndene.

Les mer om lån til småbønder i Afrika og om Zipporah og hennes familie, hvordan de har endret livene sine ved å få tilgang til kreditt. Det er slike historier vi i Kolibri Kapital ønsker å være med å skape ved å låne ut penger til fattige i Afrika.