Hvem får den økende globale velferden?

share_global_wealth

Figur: Oxfam.org. Viser hvordan global velferd trolig vil fordele seg mellom de rikeste på 1 % og de resterende 99 %.

Oxfam: I 2014 eide 1 %, de rikeste menneskene i verden 48% av den globale velstanden. 52 % er fordelt på de resterende 99 % voksne i verden.
Innen 2016 vil trolig de rikeste ha mer enn 50 % av den globale velstanden, se figur.

I følge The Economist har den globale rikdommen økt fra $117 trillioner til $ 262 trillioner i løpet av 2014, det meste av de økte midlene går til de som allerede har mye penger. Les artikkelen om den globale velferden, eller se på flere av tallene til Oxfam.