From Microfinance to Metafinance: A New Tool to Fight Global Poverty

Befolkningsvekst og økte infrastrukturbehov blant fattige krever nye finansieringsmetoder. Mens mikrofinansiering stort sett gir muligheter for enkeltpersoner, gir metafinansiering muligheter for prosjekter for fellesskapet. Les Melanie Walkers artikkel her