Fra ekstrem fattigdom til et levebrød

 fra fattigdom
Foto: Palash

CGAP: 1,2 millioner mennesker lever under fattigdomsgrensen, de fleste av disse lever i land med få mulighet for formell ansettelse og vernenett. The CGAP- Ford Foundation Graduation Program ønsker å redusere fastlåste ulikheter som kan ødelegge for familier over flere generasjoner og holder tilbake utviklingen av hele samfunn. Dette ved å fokusere på ekstremt fattige.

The CGAP-Ford Foundation Graduation Program inkluderer en undersøkelse. Det er foreløpige funn fra denne undersøkelsen som viser at det er god forbedring blant de deltagende husstandene. Resultatene for undersøkelsen vil bli publiseres i 2015.

Ved en skolegang med eksamen kan man bidra til at et høyere antall fattige kommer inn i markedsøkonomien og kan starte opp selvstendige næringsvirksomheter eller finansielle tjenester. CGAP er klar over at det er en lang og stor prosess, og at mange selvstendig næringsdrivende vil foretrekke vanlig lønnsarbeid, noe det er lite tilgjengelighet på. De er også klar over at et utdannelsesprogram eller tilsvarende ikke kan erstatte universelle sosiale beskyttelseprogram.

Les mer om programmet.