Et innblikk i livet til en bonde i Tanzania

Film: CGAP

CGAP har fulgt nitten landbrukere i forskjellige land, for å følge deres pengestrømmer. Landene familiene befinner seg i er Pakistan, Mosambik og Tanzania. Via prosjektet ønsker de å forstå hvordan familiene styrer sin økonomi.

På verdensbasis finnes det 450 millioner familier som driver et lite jordbruk, noe som utgjør omtrent 2 milliarder mennesker. Mange lever på under 2 dollar per dag.