Enkle meldinger kan hjelpe forbrukere til å forstå “Big Data”

3170289192_9a1b57c5d1_z

Foto: Ken Banks, Illustrasjonsbilde

CGAP: Det er mange som ønsker å ta opp lån i utviklingsland, men det er noen mulige utfordringer.

En av utfordringene man kan møte på ved lån i utviklingsland er manglende kredittvurdering. Innovasjon og teknologi setter et fokus på dette ved bruk av Big Data. Big Data bruker konsumentens mobiltelefon til å beregne kredittrisiko og avgjør mulig størrelse på lån.

Det er viktig å forstå kundenes perspektiv. Hva tenker de om bruk av deres data? Mange vil trolig ha bekymringer om at datainnhentingen vil gå utover deres personvern, og er kanskje ikke komfortable med at datainformasjon om dem blir brukt til et slikt formål.
Forbrukeren har muligheten til å velge å trykke ja eller nei. Hvis de trykker ja, vet de da hva de samtykker til? Er de villig til å miste tilgangen til tjenesten eller produktet ved å ikke samtykke?

CGAP og First Access dannet en forskningstudie hvor de utførte dybdeintervjuer og fokusgrupper. Intervjuene viste at kundene var interessert i både hvordan mobilen kan avgjøre lånestørrelsen og bruk av deres private data i denne prosessen.

CGAP og First Access testet flere kommunikasjonskanaler for å informere låntagere. Her fant de ut at forbrukerne fikk mer forståelse for Big Data og datavern. De ønsker å forstå prosessen med databruk og ikke bare personvern, og trengte å informeres med mer enn en SMS. Oppfølgende informasjon kan være flere tekstmeldinger, brosjyrer og lignende. Undersøkelsen viste også at behovet for lån kan føre til at enkelte godtar deling av data for å motta lån, selv om de har begrenset forståelse av hva dataen skal brukes til. Dette indikerer at informasjon om samtykke alene ikke kan beskytte forbrukeren fra å dele data de ikke ønsker å dele, men at andre tiltak kan være nødvendig for korrekt bruk av Big data.

Les mer om undersøkelsen her.