Sikkert som banken?

craft_africa-600x337
Foto: Saiful Islam

CGAP: Når man jobber med mikrofinans, er ønsket å rekke ut til de fattigste av de fattige. Det vil også si at menneskene man ønsker å nå, ikke har noe som helst kjennskap til hva en bank er og hvordan det skal fungere. For oss som er vokst opp med banktjenester, er det naturlig at en bank må være trygg og pålitelig. Dette er grunnleggende for at vi skal bruke finansielle tjenester som en bank tilbyr.

Read more

Mikrolån på mobilen

CGAP: Mikrofinans er for fattige mennesker, og det er særlig viktig for de som bor i områder uten tilgang på banktjenester. Hvordan skal mikrobankene få kontakt med kundene uten å bruke altfor mye penger på filialer?

Read more

Hvordan et lite lån kan mette tusener i Afrika

CGAP: I Afrika er det mange småbønder som dyrker for å forsørge sin familie og hvert år opplever mange hungersnød. De lever greit i perioden etter at de har høstet inn avlingen,  men problemene starter når avlingen er brukt opp og til neste avling skal høstes. Fordi midlene er brukt opp, har de ikke penger til de nødvendige midlene som skal til for å så. Familien har ikke råd til mat, og de møter en ond sirkel der jordbruket lever fra sesong til sesong. De høster det samme som sine forfedre fordi det er ikke økonomisk rom for ny teknologi eller forbedring.

Read more