Enkle meldinger kan hjelpe forbrukere til å forstå “Big Data”

3170289192_9a1b57c5d1_z

Foto: Ken Banks, Illustrasjonsbilde

CGAP: Det er mange som ønsker å ta opp lån i utviklingsland, men det er noen mulige utfordringer.

En av utfordringene man kan møte på ved lån i utviklingsland er manglende kredittvurdering. Innovasjon og teknologi setter et fokus på dette ved bruk av Big Data. Big Data bruker konsumentens mobiltelefon til å beregne kredittrisiko og avgjør mulig størrelse på lån. Read more

Fra ekstrem fattigdom til et levebrød

 fra fattigdom
Foto: Palash

CGAP: 1,2 millioner mennesker lever under fattigdomsgrensen, de fleste av disse lever i land med få mulighet for formell ansettelse og vernenett. The CGAP- Ford Foundation Graduation Program ønsker å redusere fastlåste ulikheter som kan ødelegge for familier over flere generasjoner og holder tilbake utviklingen av hele samfunn. Dette ved å fokusere på ekstremt fattige. Read more

Jenter sier nei til barneekteskap

 jenter sier nei

Foto: Illustrasjonsfoto, DFID – UK Department for International Development

The Economist: Zeinabou Moussa er bare 16 år gammel, men har alt vært i et ekteskap. Ved bruk av vold ble hun tvunget til å ekte en fremmed mann tidligere i år. Hun kjempet for sine rettigheter og forsøkte å rømme flere ganger, men foreldrene tok henne tilbake til ektemannen. Til slutt bet hun ektemannen mens han forsøkte å tvinge seg på henne. Han besvimte og hun rømte igjen. Denne gangen valgte han å be om en skilsmisse. Hun vil ikke lenger bli tvunget inn i ekteskap. Read more

Kolibri Kapital har deltatt i en undersøkelse om mikrofinans

 average total asset

Kolibri Kapital har deltatt i Symbiotics sin undersøkelse; “2014 Symbiotics MIV (Microfinance Investment Vehicles) Survey. Market Data & Peer Group Analysis”.

I dag ble den offentliggjort. Kolibri Kapital går under kategorien “Fixed Income Funds”, som utgjør mer enn tre fjeredeler av markedet, i form av kapital og mikrofinansbeholdning.  Read more

Kvinnelige bønder produserer mindre enn menn

kvinneligefarmers
Foto: The World Bank

The World Bank: En undersøkelse foretatt av The World Bank og ONE Campaign viser at kvinnelige bønder produserer mellom 13 % og 25 % mindre enn menn. Rapporten viser ulikheter i Afrikansk landbruk, faktorer som holder tilbake kvinnelige bønder og foreslår konkrete tiltak politikere kan foreta for å redusere ulikhetene.  Read more