Likestilling og utdanning er viktig for å utrydde fattigdom

HPIM0352_cropped

Bærekraftsmålene god utdanning og likestilling mellom kjønnene er viktige faktorer i kampen mot fattigdom. Susan Markham (Senior Coordinator for gender equality and women’s empowerment USAID) sier det er flere årsaker til hvorfor likestilling og fokus på det kvinnelige kjønnet kan bidra til å utrydde fattigdom. I dag er det hele 62 millioner jenter som ikke går på skole. Å utdanne fattige jenter er derfor er et av de viktigste punktene i kampen mot fattigdom. Ved å gi unge jenter utdanning, får de ikke bare muligheten til gode jobber, men også kunnskap som kan føre til at de utsetter ekteskap, planlegger når de skal få barn og hindrer forekomst av barseldød, spebarnsdød og sykdommer som HIV og AIDS.

Read more

Kolibri Kapital ASA notert på Merkur Market, Oslo Børs

Kolibri Kapital, som operer i det internasjonale mikrofinansmarkedet, er nå notert på Merkur Market, Oslo Børs. Derved er det blitt enklere for nordmenn å bli “mikroinvestorer” og bidra til fattigdomsbekjempelse, sier Inger Prebensen, Daglig Leder i Kolibri Kapital.

Kolibri kapital børsnoteres. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Kolibri kapital børsnoteres. Foto: Terje Bendiksby/ NTB Scanpix

Read more

Økt finansiell inkludering

Verdensbanken har nylig offentliggjort “The Global Findex Database 2014”.

Rapporten inneholder måling av finansiell inkludering verden over. Og den viser at det har vært en stor utvikling. Fra 2011 til 2014 har hele 700 millioner flere mennesker fått tilgang på bankkonto. I løpet av de siste tre årene har antall voksne uten bankkonto hatt en nedgang på 20%, og i dag lever 2 milliarder voksne uten bankkonto.

Read more

2014 CGAP Funders’ survey

CGAP og MIX har gjennomført den årlige undersøkelsen der finansielle inkluderingsprosjekter blir analysert. De ser på både offentlige og private som finansierer. I 2013 ble det bevilget minst $ 31 milliarder for å fremme økonomisk inkludering. Read more

En enklere hverdag – økonomisk inkludering ved tekniske løsninger

Read more

Et innblikk i livet til en bonde i Tanzania

Read more