Entries by Kolibri Kapital

Sikkert som banken?

Foto: Saiful Islam CGAP: Når man jobber med mikrofinans, er ønsket å rekke ut til de fattigste av de fattige. Det vil også si at menneskene man ønsker å nå, ikke har noe som helst kjennskap til hva en bank er og hvordan det skal fungere. For oss som er vokst opp med banktjenester, er […]

Mikrolån på mobilen

CGAP: Mikrofinans er for fattige mennesker, og det er særlig viktig for de som bor i områder uten tilgang på banktjenester. Hvordan skal mikrobankene få kontakt med kundene uten å bruke altfor mye penger på filialer?

Hvordan et lite lån kan mette tusener i Afrika

CGAP: I Afrika er det mange småbønder som dyrker for å forsørge sin familie og hvert år opplever mange hungersnød. De lever greit i perioden etter at de har høstet inn avlingen,  men problemene starter når avlingen er brukt opp og til neste avling skal høstes. Fordi midlene er brukt opp, har de ikke penger […]

En guide om ansvarlig investering

MicroRate: Tenk på mer enn en finansiell gevinst når du investerer. Guiden om ansvarlig investering forklarer mange av termene som brukes om ikke-finansielle gevinster. Du kan bevisst unngå å investere i bedrifter som skader miljø eller samfunn, eller du kan også bevisst investere i bedrifter som beriker miljø eller samfunn, eller til og med få i pose […]