Entries by Kolibri Kapital

Enkle meldinger kan hjelpe forbrukere til å forstå “Big Data”

Foto: Ken Banks, Illustrasjonsbilde CGAP: Det er mange som ønsker å ta opp lån i utviklingsland, men det er noen mulige utfordringer. En av utfordringene man kan møte på ved lån i utviklingsland er manglende kredittvurdering. Innovasjon og teknologi setter et fokus på dette ved bruk av Big Data. Big Data bruker konsumentens mobiltelefon til å beregne […]

UN CLIMATE SUMMIT 2014

Foto:  John Gillespie I går var det UN Climate Summit 2014. Konferansen ble holdt på FNs hovedkvarter i New York. Det var flere temaer oppe for diskusjon, deriblant “klima, helse og jobber”.   

Fra ekstrem fattigdom til et levebrød

  Foto: Palash CGAP: 1,2 millioner mennesker lever under fattigdomsgrensen, de fleste av disse lever i land med få mulighet for formell ansettelse og vernenett. The CGAP- Ford Foundation Graduation Program ønsker å redusere fastlåste ulikheter som kan ødelegge for familier over flere generasjoner og holder tilbake utviklingen av hele samfunn. Dette ved å fokusere på […]

Jenter sier nei til barneekteskap

  Foto: Illustrasjonsfoto, DFID – UK Department for International Development The Economist: Zeinabou Moussa er bare 16 år gammel, men har alt vært i et ekteskap. Ved bruk av vold ble hun tvunget til å ekte en fremmed mann tidligere i år. Hun kjempet for sine rettigheter og forsøkte å rømme flere ganger, men foreldrene tok henne […]

Kolibri Kapital har deltatt i en undersøkelse om mikrofinans

  Kolibri Kapital har deltatt i Symbiotics sin undersøkelse; “2014 Symbiotics MIV (Microfinance Investment Vehicles) Survey. Market Data & Peer Group Analysis”. I dag ble den offentliggjort. Kolibri Kapital går under kategorien “Fixed Income Funds”, som utgjør mer enn tre fjeredeler av markedet, i form av kapital og mikrofinansbeholdning. 

Kvinnelige bønder produserer mindre enn menn

Foto: The World Bank The World Bank: En undersøkelse foretatt av The World Bank og ONE Campaign viser at kvinnelige bønder produserer mellom 13 % og 25 % mindre enn menn. Rapporten viser ulikheter i Afrikansk landbruk, faktorer som holder tilbake kvinnelige bønder og foreslår konkrete tiltak politikere kan foreta for å redusere ulikhetene.