Likestilling og utdanning er viktig for å utrydde fattigdom

HPIM0352_cropped

Bærekraftsmålene god utdanning og likestilling mellom kjønnene er viktige faktorer i kampen mot fattigdom. Susan Markham (Senior Coordinator for gender equality and women’s empowerment USAID) sier det er flere årsaker til hvorfor likestilling og fokus på det kvinnelige kjønnet kan bidra til å utrydde fattigdom. I dag er det hele 62 millioner jenter som ikke går på skole. Å utdanne fattige jenter er derfor er et av de viktigste punktene i kampen mot fattigdom. Ved å gi unge jenter utdanning, får de ikke bare muligheten til gode jobber, men også kunnskap som kan føre til at de utsetter ekteskap, planlegger når de skal få barn og hindrer forekomst av barseldød, spebarnsdød og sykdommer som HIV og AIDS.

Fattigdom kan ikke utryddes uten likestilling, men det blir ikke likestilling hvis man kun fokuserer på kvinnene. Derfor er det også viktig å få en holdningsendring hos de fleste menn som har tilknytning til fattige kvinner. Dette kan hindre en negativ helseutvikling og vold mot kvinner. Les mer på medium.com.