En guide om ansvarlig investering

MicroRate: Tenk på mer enn en finansiell gevinst når du investerer. Guiden om ansvarlig investering forklarer mange av termene som brukes om ikke-finansielle gevinster. Du kan bevisst unngå å investere i bedrifter som skader miljø eller samfunn, eller du kan også bevisst investere i bedrifter som beriker miljø eller samfunn, eller til og med få i pose og sekk.

FN har satt fokus på dette gjennom prinsippet for ansvarlig investering (PRI), og flere bruker ESG-faktorer (environmental, social and corporate governance) til å bedømme bedrifter.

En impact investering er en investering med sosialt ansvar, som har en målbar sosial og miljømessig påvirkning i tillegg til finansiell gevinst. Dette kalles en triple bottom line. Mikrofinans tilhører denne kategorien, og har vært det i mer enn tre tiår. Det er en av de lengste fartstidene innen impact investering.

Les guiden om ansvarlig investering