Data hentet fra mobiltelefonen kan fremme mikrofinans

Syminvest: En rapport viser at ved å benytte analyse av data fra mobiltelefonen kan mikrofinans nå flere millioner mennesker som har behov for kortsiktig kreditt.

Withdrawing money from a mobile money account in Uganda

Foto: Fiona Graham / WorldRemit

Det er lite data og kreditthistorie om mennesker med lav og middels inntekt, og det er vanskelig for bankene å bedømme om kunden kan bemanne et lån og hvilke vilkår som skal settes for låntager. Tilgang på mobiltelefon, tekniske tjenester og banktilgang på mobil gir økt tilgang på data om låntagere og kan gi bankene mulighet for kredittsjekk.

Les mer om hvordan data fra mobilen kan fremme mikrofinans.