Entries by Kolibri Kapital

Kvinnelig entreprenørskap i Pakistan

Next billion: Pakistan er et mannsdominert samfunn der kvinner i stor grad gir sine bidrag til økonomien gjennom uformell sektor. I 1996 started den tidligere FN-medarbeideren Roshaneh Zafar en mikrofinansorganisasjon for kvinner i landet.

Vann til fattige gjennom mikrofinans

Water.Org: Mikrofinans brukes til å forbedre vann- og sanitærsituasjonen i utviklingsland. De som kjøper vann fra gateselgere bruker 5-10 ganger mer penger enn de som er tilknyttet kommunale vannforsyningssystemer. Water Partners International er en frivillig organisasjon som tilbyr mikrolån slik at fattige kan kobles til vann- og sanitæranlegg. Dette gjøres ved hjelp av privat kapital […]

Mikrofinans vokser raskt i Kina

Global Times: I løpet av noen få år har mikrokredittselskaper vokst raskt i Kina. Dette er et resultat av vedtak fattet av politikerne for å styrke økonomisk støtte til små private bedrifter. Disse skaper åtte av ti arbeidsplasser i Kina.

Erfaringer med mikrofinans i Myanmar

Syminvest: Regjeringen i Myanmar er fast bestemt på å redusere fattigdom til 16 prosent innen utgangen av 2015. Ett tiltak for å nå dette målet har vært mikrofinans, som det var lite av før det ble legalisert av regjeringen i 2011. Mange hevder at konsekvensene av mikrofinans for fattigdom har vært minimale eller ikke-eksisterende.

Rask vekst i utviklingsland

The Toronto Star: Mens det tok 150 år for Storbritannia å doble sin produksjon, tok det 20 år for Kina og India å gjøre det samme. Økt handel, økte investeringer og tilførsel av kapital bidrar til å øke formuen til mange utviklingsland. Det viktigste for veksten i de fattige landene i sør er de innenlandske […]