Entries by Kolibri Kapital

Likestilling og utdanning er viktig for å utrydde fattigdom

Bærekraftsmålene god utdanning og likestilling mellom kjønnene er viktige faktorer i kampen mot fattigdom. Susan Markham (Senior Coordinator for gender equality and women’s empowerment USAID) sier det er flere årsaker til hvorfor likestilling og fokus på det kvinnelige kjønnet kan bidra til å utrydde fattigdom. I dag er det hele 62 millioner jenter som ikke går […]

2014 CGAP Funders’ survey

CGAP og MIX har gjennomført den årlige undersøkelsen der finansielle inkluderingsprosjekter blir analysert. De ser på både offentlige og private som finansierer. I 2013 ble det bevilget minst $ 31 milliarder for å fremme økonomisk inkludering.

En enklere hverdag – økonomisk inkludering ved tekniske løsninger

.=true&flashvars[playlistAPI.autoContinue]=false&flashvars[imageDefaultDuration]=2&flashvars[autoPlay]=false&flashvars[autoMute]=false&flashvars[CBKalturaPlugin.plugin]=true&flashvars[CBKalturaPlugin.path]=http%3A%2F%2Fstatic.chartbeat.com%2Fswf%2FChartbeatKDP.swf&flashvars[CBKalturaPlugin.relativeTo]=PlayerHolder&flashvars[CBKalturaPlugin.%20position]=lastChild&flashvars[CBKalturaPlugin.appId]=video%40worldbank.org&flashvars[CBKalturaPlugin.acctId]=47189&flashvars[share.plugin]=true&flashvars[share.path]=%2Fcontent%2Fuiconf%2Fps%2Fkaltura%2Fkdp%2Fstudio%2FsharePlugin.swf&flashvars[share.relativeTo]=PlayerHolder&flashvars[share.position]=lastChild&flashvars[share.width]=100%25&flashvars[share.height]=100%25&flashvars[share.kClick]=sendNotification(‘showAdvancedShare’)&flashvars[share.uiconfId]=4909271&flashvars[share.via]=twitterScreenName&flashvars[kalturaLogo.visible]=false&flashvars[kalturaLogo.includeInLayout]=false&flashvars[shareBtnControllerScreen.kClick]=sendNotification(‘showAdvancedShare’)&flashvars[ks]=NDkzNzVjYjQyNGQ3MTRjYmM1YTczNTZkMzhjYzk2YTY2ZWVhZGQ5Y3w2MTk2NzI7NjE5NjcyOzE0NDI4MzQwMTc7MDsxNDQyNzQ3NjE3LjE5NzI7MDt2aWV3Oiosd2lkZ2V0OjE7Ow%3D%3D” width=”940″ height=”523″ allowfullscreen webkitallowfullscreen mozAllowFullScreen frameborder=”0″ >

Et innblikk i livet til en bonde i Tanzania

.=true&flashvars[playlistAPI.autoContinue]=false&flashvars[imageDefaultDuration]=2&flashvars[autoPlay]=false&flashvars[autoMute]=false&flashvars[CBKalturaPlugin.plugin]=true&flashvars[CBKalturaPlugin.path]=http%3A%2F%2Fstatic.chartbeat.com%2Fswf%2FChartbeatKDP.swf&flashvars[CBKalturaPlugin.relativeTo]=PlayerHolder&flashvars[CBKalturaPlugin.%20position]=lastChild&flashvars[CBKalturaPlugin.appId]=video%40worldbank.org&flashvars[CBKalturaPlugin.acctId]=47189&flashvars[share.plugin]=true&flashvars[share.path]=%2Fcontent%2Fuiconf%2Fps%2Fkaltura%2Fkdp%2Fstudio%2FsharePlugin.swf&flashvars[share.relativeTo]=PlayerHolder&flashvars[share.position]=lastChild&flashvars[share.width]=100%25&flashvars[share.height]=100%25&flashvars[share.kClick]=sendNotification(%27showAdvancedShare%27)&flashvars[share.uiconfId]=4909271&flashvars[share.via]=twitterScreenName&flashvars[kalturaLogo.visible]=false&flashvars[kalturaLogo.includeInLayout]=false&flashvars[shareBtnControllerScreen.kClick]=sendNotification(%27showAdvancedShare%27)&flashvars[ks]=ZjVlZWYxMTAzZGNkNzUzYzFjNmNjMzU2MThlZDEwNjY3NTFhMTk4N3w2MTk2NzI7NjE5NjcyOzE0Mjc5NzcxOTM7MDsxNDI3ODkwNzkzLjU0Nzg7MDt2aWV3Oiosd2lkZ2V0OjE7Ow%3D%3D” width=”470″ height=”262″ frameborder=”0″>

Årets julebrev

Vi har sendt ut vårt julebrev. Du kan lese dette ved å trykke her. Hvis du ønsker å motta neste nyhetsbrev fra oss kan du send en e-post til post@kolibrikapital.no med din godkjenning. Vi i Kolibri ønsker deg og dine en god jul og et godt nytt år!